[Obrázek loga společnosti]

Domů základní obchodní podmínky dodací lhůty reklamační řád

Obchodní podmínky

 

 

       

Nahoru
základní obchodní podmínky
dodací lhůty
reklamační řád

 

 

 

poptávky a objednávky  e-mailem

 

 

 

          
Základní obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodejcem, tedy od okamžiku, kdy prodejce zákazníkovi potvrdí převzetí jeho objednávky. Tímto okamžikem dochází mezi prodejcem a zákazníkem k uzavření vlastní kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží specifikované v potvrzené objednávce a jejíž další obsah, zejména cena sjednaná mezi prodejcem a zákazníkem jako cena smluvní, je dán dalšími údaji v této potvrzené objednávce a ustanoveními těchto obchodních podmínek.  Celý text .......

 
Dodací lhůty

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-21 dnů,v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do 3-8 týdnů.    Celý text .......

 

         Reklamační řád
 
  • Ke každému zboží, které je na základě uskutečněné objednávky doručováno Zákazníkovi, je přikládán dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není ke zboží přiložen (závisí na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje Zákazník (popř. jiná osoba) svým podpisem na předloženém dodacím listu.
  • Délka záruční doby je uvedena na dodacím nebo záručním listu, nebo je vyznačena přímo na obalu výrobku. V případě výměny je záruční doba uvedena na dodacím listě nebo přímo na obalu výrobku. Zákazník dostane nový záruční, případně dodací, list. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního, event. dodacího listu.   Celý text .......
 
 

 

Domů ] základní obchodní podmínky ] dodací lhůty ] reklamační řád ]

Tyto stránky jsou umístěny na serverech provozovaných společností           

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu   zettplus@iqnet.cz.
Naposledy změněno: 26. 04. 2010